3s4u » Specials » Excel en lesgeven
BIENESTAR LA EDUCACION NOS UNE

Excel gebruiken bij de B-vakken in het voortgezet onderwijs

Excel gebruiken bij de B-vakken in het voortgezet onderwijs Excel is een programma dat zich uitstekend leent om natuurwetenschappelijke onderwerpen, die in het voortgezet onderwijs bij vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie worden behandeld, te illustreren. Door een werkblad te maken waarin verschillende factoren kunnen worden veranderd, wordt in Excel Diagrammen snel duidelijk wat de gevolgen van die veranderingen zijn. Daarnaast heeft de leraar een krachtige tool in handen om bij toetsen in een handomdraai grafieken in meerdere varianten te maken.

Excel en de exacte vakken

De exacte vakken proberen natuurverschijnselen te verklaren met behulp van modellen die de waarneembare en niet-waarneembare wereld proberen te beschrijven. Aan de hand van waarnemingen en metingen worden hypothesen opgesteld die weer getoetst kunnen worden met nieuwe experimenten. Uiteindelijk ontstaat een theorie, waarbij, binnen de exacte vakken, de taal van de wiskunde een belangrijke rol speelt. Het gedrag van onze omgeving wordt gegoten in formules, die het verband tussen de verschillende factoren die bij een toestand of een proces betrokken zijn, vastleggen. Excel kan goed overweg met formules en grafieken en biedt de mogelijkheid om deze formules en grafieken op te zetten met verwijzingen naar cellen waarvan de inhoud kan worden gewijzigd. Daardoor kan bijvoorbeeld de invloed van het positief of negatief zijn van a in de kwadratische vergelijking ax2 + bx + c op de parabool worden getoond.

Opmaak en inhoud van de Excel Werkbladen

Er valt veel te leren over Excel. Daarom wordt nauwkeurig uitgelegd hoe een werkblad tot stand komt. Daarbij komen een paar handige functies binnen Excel aan de orde, zoals bijvoorbeeld de ALS()-functie waarmee binnen een cel, al naar gelang de omstandigheden, een andere formule wordt gebruikt. De opmaak van de grafieken wordt eveneens besproken. Formules kunnen worden overgetypt, maar ook worden gekopieerd. De Excel Documenten kunnen worden gedownload en vrij worden aangepast en gebruikt.

Gebruik van de Excel Documenten

De Excel Documenten kunnen tijdens de uitleg van de onderwerpen worden ingezet. Vragen als "wat zou er gebeuren als we aan het evenwichtsmengsel een katalysator toevoegen?", kunnen beantwoord worden door het gebruik van een katalysator in het werkblad te simuleren. Met deze Excel Documenten kunnen zeer veel verschillende grafieken worden geproduceerd, die vervolgen in een Word Document kunnen worden gekopieerd, waarmee de docent veel tijd wordt bespaard.
Chemisch evenwicht toegelicht met grafieken in Excel

Chemisch evenwicht toegelicht met grafieken in Excel

Veel chemische reacties zijn omkeerbaar, afhankelijk van de omstandigheden verloopt de reactie of de ene kant op of de andere kant. Daarnaast is het mogelijk dat beide processen tegelijkertijd verlope…
Eerste ordereacties toegelicht in Excel

Eerste ordereacties toegelicht in Excel

De snelheid van een chemische reactie kan sterk variëren. In een fractie van een seconde kunnen grote hoeveelheden stof reageren, maar het kan ook jaren duren voordat veranderingen meetbaar zijn. Dat…
Wet van Nernst, chemische spanning toegelicht in Excel

Wet van Nernst, chemische spanning toegelicht in Excel

Een batterij is een klein stroom leverend fabriekje. De energie die bij de reactie in dat fabriekje wordt geproduceerd, komt vrij in de vorm van een elektronenstroom. De spanning van zo'n batterij loo…
Titratiecurven in Excel: zwak zuur met sterke base

Titratiecurven in Excel: zwak zuur met sterke base

Titratiecurven geven een goed inzicht in de verandering van de pH tijdens de titratie. Rondom het equivalentiepunt treedt een sterke stijging of daling van de pH op. De keuze van een indicator is afha…
Het Butterfly-effect gedemonstreerd in Excel

Het Butterfly-effect gedemonstreerd in Excel

Het butterfly-effect is een metafoor die voor het eerst gebruikt werd bij het voorspellen van het weer. De term werd geïntroduceerd door Edward Lorenz, een Amerikaans wiskundige en meteoroloog aan het…
Titratiecurven in Excel: sterk zuur met sterke base

Titratiecurven in Excel: sterk zuur met sterke base

Bij de titratie van een zuur met een base is het equivalentiepunt zichtbaar te maken met een indicator. Dat komt omdat in het equivalentiepunt de verandering van de pH zeer groot is. Bij het opnemen v…
Excel: één werkblad voor talloze grafieken

Excel: één werkblad voor talloze grafieken

In Microsoft Excel zijn op eenvoudige wijze grafieken te maken. Door in het werkblad aan cellen de waarden van de coëfficiënten toe te wijzen, is het mogelijk om steeds weer nieuwe grafieken te produc…
Gepubliceerd door 3s4u op 06-03-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!